4 greie grunner

1

Norge har ingen land som fiende, men gjennom medlemskap i NATO blir vi viklet inn i stormaktsoppgjør og kriger som ikke er i Norges interesse. Heller enn å trygge oss kan dette gjøre Norge til bombemål.

2

Vi er imot atomvåpen, mens NATO tiltar seg retten til førstebruk av atomvåpen. Norge stemte i 2016 som NATO-land mot forslaget i FN om forbud mot atomvåpen, sammen med alle medlemmer i NATO unntatt Nederland.

3

Vi er imot fremmede militærbaser på norsk jord. Dette har også vært offisiell norsk politikk siden 1905, da vi ble en suveren og uavhengig stat. Utplassering av amerikanske elitesoldater på Værnes bryter med dette prinsippet.

4

Gjennom sine angrepskriger er NATO ansvarlig for tap av tusentalls menneskeliv i Jugoslavia, Asia og Nord-Afrika, og gjennom Norges deltagelse er vi medskyldige.

 


Sonja Krohn
Olav H. Aarrestad
Brynjulv Gjerdåker
Øivind Svarstad