Ingen utlevering av Julian Assange til USA

Torsdag 20. februar 2020 kl. 15:30–16:30
Eidsvolls plass ved Stortinget
Arr: Rune Ottosen, Assange-initiativet

Norge ut av NATO har tilsluttet seg.

Rettsaken mot Julian Assange om utlevering til USA starter i London 24. februar. Assange risikerer 125 års fengsel etter tiltale under Espionage Act for å ha publisert dokumentasjon om krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan gjennom WikiLeaks i 2010. Den 20 februar vil det bli en markering kl. 15.30 på Eidsvolls plass utenfor Stortinget under parolen «Ingen utlevering av Julian Assange til USA»

Det blir appeller ved:

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for partiet Rødt
Davide Dormino, fra Don’t Extradite Assange Campaign – UK
Rune Ottosen, nestleder i Norsk PEN
Joseph Farrell, Ambassador of WikiLeaks

Glimt fra demonstrasjonen:

Konfransier Sonja Krohn fra Norge ut av NATO under Øivind Svarstads (også NuaN) beskyttende paraply. T.v. arrangør Rune Ottosen, Assange-initiativet og nestleder i Norsk Pen. Bra oppmøte! Demoen ble etterfulgt av et debattmøte arrangert av Klassekampen.

 

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, holder apell.

 

WikiLeaks ambassadør Joseph Farrell

USA/NATO/Norge UT AV HELE MIDTØSTEN!

Norge ut av NATO protesterer mot den krigføringen Norge deltar i som medlem av NATO.

Fra Million-man demonstrasjonen i Bagdhad 24.01.2020

Alle vet at USA er verdens største og mest aggressive militærmakt og at USAs mål om verdensherredømme styrer NATO – at land som ikke underkaster seg, blir angrepet av krig og dødelige sanksjoner, rov av rikdom og kultur.

Hvem kan ennå tro på løgnen om at USA/NATO/Norge kriger for å beskytte befolkningen i de angrepne landene? Regimeskifte-krigene har ødelagt Midtøsten, men Syria og Iran har ikke overgitt seg.

Norge ut av NATO fordømmer det skjendige drapet på Irans dyktigste strateg, som kjempet for å få USA/NATO ut av hele Midtøsten; General Qassem Soleimani.

Det er dette rettferdige kravet, USA UT! som ble ropt og som forente de enorme folkemengdene som fulgte Soleimani til graven. Dette kravet forener også folk i Irak, Jemen, Palestina og andre steder i regionen. Den enorme demonstrasjonen i Irak 24. januar samlet 2 millioner bak kravet om å hive ut USA og deres allierte.

Norge ut av NATO støtter helhjertet dette kravet:
USA/NATO/Norge UT AV HELE MIDTØSTEN!

Norge ut av NATO mener kravet USA UT! er uforenlig med samtidig å kreve slutt på prestestyret i Iran. Det vil si regimeskifte, noe USA med allierte i NATO og Midtøsten lenge har prøvd å oppnå.

Ønsket om bredde må ikke svekke motstanden mot USA-imperialismen, og med dét komme i skade for å gå dens ærend!

Venstresiden og Midtøsten

Fra Norge ut av NATOs punktmarkering 09.01.2020

Av Gro Finne
Publisert på Steigan.no 27.01.2020

Millionmarsj i Bagdad, fredag 24 januar, mot USAs tilstedeværelse i Irak, 2,5 millioner i Bagdads gater. Tidligere i måneden har parlamentet i Irak vedtatt at utenlandske styrker skal ut av Irak og Abdul Mahdi, Iraks statsminister har beordret USA/NATO ut.

USA har lenge hisset til krig mot Iran. Etter drapet på Qassem Soleimani og 9 andre Iranske og Irakiske militære ledere, og Iraks beskjed om at de ønsker USA ut av landet, skulle man tro at venstresiden i Norge kunne samles under parolen, «USA ut av Midtøsten!»

Slik er det ikke. Svaret fra Iran på provokasjonene fra USA inviterte til diplomati. Khamenei uttalte at Irans mål var at USA skulle ut av hele Midtøsten. Det skulle man tro alle anti-imperialister og palestinavenner ville støtte.

Men etter Irans angrep på USAs base i Anbar-provinsen i Irak, hvor 70 Norske soldater er stasjonert, er overskriften i Klassekampen 9 januar:

«Angrepet av Iran. Uklart om Irak krever at de norske soldatene drar hjem.»

En annen artikkel samme dag har overskriften:

«Mens Iran skryter av angrep mot militærleir, øker krigsangsten i Iraks befolkning. Nå frykter vi en ny krig!»

Det er talsmann for Anbar-områdets klaner, Safwan al-Itawy, som uttaler dette. I følge Itawy skvises irakere av Irans og USAs kamp mot hverandre på Irakisk jord. «Irak er ikke en del av krigen. Bare slagmarka for den.»

Klassekampens leder, Fredag 10 januar, «Slagmark», av Mari Skurdal, formulerer avisas redaksjonelle syn på konflikten USA/Iran. KKs standpunkt bygger på artikkelen i egen avis dagen i forveien. USA og Iran er to likestilte stormakter som kjemper om regionalt herredømme på Irakisk jord. KKs intervjobjekt brukes som sannhetsvitne. USAs og NATOs påstander, at de er i Irak for å bekjempe IS refereres uten motforestillinger.

Så er det partiet Rødt. «Ingenting å juble over i Iran» skriver leder for Oslo Rødt, eksiliraner Siavash Mobasheri. Han kritiserer drapet på Soleimani, som brudd på folkeretten. Men resten av artikkelen advarer «venstresiden mot å bli det iranske regimets forsvarere.» Artikkelen avsluttes med å oppfordre en antikrigsbevegelse til stå samlet mot «stormaktenes» krigshandlinger og trappe opp støtten til «den flerkulturelle progressive folkebevegelsen i Iran og andre steder i regionen».

Hva betyr det? Hvem, nærmere bestemt, mener Mobasheri venstresiden skal støtte i landene i midtøsten?

Foreningen Stopp NATO tok initiativ til markering mot krig lørdag 25. januar 2020. Demonstasjonen er tilslutning til en internasjonal protest mot krig mot Iran. I USA har det vært markeringer i 70 byer i USA med paroler som «USA troops out of Irak, U. S. Out of Irak, Syria, Afghanistan, USA out of the Middle East.»

Man skulle tro at Stopp NATOs fremste oppgave var å protestere mot USAs/ NATOs imperialistiske aggresjon i Iran og hele Midtøsten. Men hovedparolene i markeringen nevner ikke USAs rolle i Midtøsten: Stopp NATO kritiserer kun USAs drap på Soleimani som brudd på folkeretten. Som de er imot, selv om Qasem Soleimani ifølge Stopp NATO var en forbryter.

«Støtt folks opprør og kamp for frihet, demokrati og selvstendighet i Midtøsten» oppfordrer Stopp NATO, og krever at landene i Midtøsten ikke skal være slagmark for en stormaktsrivalisering.

Men hvordan er det mulig uten at USA/NATO trekker seg ut av hele Midtøsten? Er det ikke Stopp NATOs oppgave å kritisere USA/NATO, spesielt, ikke alle stormakter generelt?

«Norsk okkupasjon av Irak # 2?» skriver Terje Alnes i siste nummer av Friheten. I 2003 demonstrerte over 100.000 mennesker i hele landet mot norsk deltakelse i krigen mot Irak.

Hva er så grunnen til at motstanden mot norsk krigsdeltakelse er så mye mindre i dag, på tross av rekken av USA/NATOs kriger for regimeskifte, Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Jemen. Ja, ikke bare svak, men også full av forbehold, utydelig. Hvorfor tones USAs og NATOs rolle i Midtøsten ned i store deler av venstresiden?

Den norske regjeringen har gjort det klart at de ikke vil trekke soldatene ut av Irak. Norge er dermed å anse som okkupasjonsmakt. Men hva er planene for fortsatt militær tilstedeværelse?

På Steigan.no 25 januar: «USA ønsker å bryte i stykker Irak og skape en sunnistat.»

En gammel plan er tatt opp av skuffen, et «Sunnistan» med utgangspunkt i Anbar-provinsen i Irak kan være USAs svar på Iraks beskjed om at troppene skal ut av landet.

Irak skal deles opp etter etniske skillelinjer, områder som vil være lettere å kontrollere for USA. Ideen er opprinnelig en sionistisk ide. Ved å dele opp regionen i tre, en sjia, en sunni og en kurdisk del vil Israel styrke seg i regionen.

«Ingen ny krig i Midtøsten» sier Stopp NATO. Men er det mulig å unngå en ny krig om ikke USA trekker seg ut av hele Midtøsten? Ja, hvem er det som ikke skal krige?

I en kommentar i KK 9 januar, «Irans kalde hevn,» av Peter M Johansen understreker han at sunnimuslimske arabere og kurdere ikke var tilstede da nasjonalforsamlingen i Bagdad vedtok at USA skulle ut av Irak.

At Irak samler seg for å kaste USA/NATO ut vekker tydeligvis ingen entusiasme. Er lærdommen om USAs/imperialismens splitt og hersk, glemt? Og Israels?

Har venstresiden fått sine favoritter i Midtøsten, for et Kurdistan, for et Sunnistan, slik at USA ikke lenger er hovedfienden? Ja, jeg bare spør, for hva er ellers grunnen til at USAs rolle skal tones ned?

Vår deltakelse 25.01.2020 på den internasjonale kampanjen «Ingen ny krig i Midtøsten»
Vår punktmarkering 17.01.2020 i forbindelse med pressekonferanse med stats-og forsvarsminister og forsvarssjef på fregatten Otto Sverdrup.

Punktmarkering





Eidsvolls plass, Oslo
Torsdag 9. januar
kl 15.00


NOEN FAKTA OM HVA SOM HAR SKJEDD ETTER USAs TERRORDRAP PÅ SOLEIMANI

Fredag 3. januar:
Irans viktigste militære strateg, Qassem Soleimani, og 9 andre blir på ordre fra president Trump likvidert av en amerikansk drone ved flyplassen i Bagdad. Blant de drepte er også nestkommanderende for Iraks sikkerhetsstyrker.

Lørdag 4. januar:  
Irak erklærer 3. januar som en dag for internasjonal motstand. Trump twitrer trusler om å ødelegge 52 viktige steder i Iran – inkludert kulturminner – noe som vil være en alvorlig internasjonal forbrytelse.

Søndag 5. januar:
Iraks statsminister, Abdul Mahdi, og regjeringen sammenkaller parlamentet, hvor det blir vedtatt at USAs og alle andre lands styrker skal ut av Irak. Vedtaket gjelder også Norge.

Mandag 6. januar:
I Teheran samles folk i et enormt sørgeopptog for å vise Qassem Soleimani den siste ære. USA viser full splittelse i den militære toppledelsen når general Seely i brev respekterer Iraks vedtak om at USA og allierte må ut, mens Pentagon arrogant avviser det. NATO samles til krisemøte, men hva som kom ut av det har ikke folk fått vite, da Stoltenberg unnlot å svare på viktige spørsmål fra journalister på pressekonferansen etterpå.

Onsdag 8. januar:
Rakettangrep mot amerikanske baser i Irak, der også norske soldater oppholder seg.

Utifra den krigstruende situasjonen som USAs terrordrap har ført til,
mener vi dette er rimelige krav:


– FORDØM USAs TERRORDRAP OG FOLKERETTSBRUDD I BAGDAD !

– TREKK NORSKE SOLDATER UT AV  IRAK NÅ !

– VIS EN SELVSTENDIG NORSK UTENRIKSPOLITIKK I USA-IRAN-IRAK-KRISEN !

 
Vennlig hilsen
Norge ut av NATO

Organisasjoner som ønsker å slutte seg til kan melde dette til norgeutavnato@gmail.com innen kl 09.00 torsdag 9. januar og vil føres opp på løpeseddelen for arrangementet med teksten over.

Vi krever at Norge skal ratifisere FNs forbud mot atomvåpen!


Demonstrasjon 5. mars 2019. Norge ut av NATOs parole t.v.

Norge må bidra aktivt til at NATOs atomvåpenstrategi endres. Et naturlig skritt må være en tilslutning til en internasjonalt bindende avtale, slik vi gjorde med landminekonvensjonen og avtalen som forbyr klasevåpen. 

Samtidig som Stortinget stemte ned at Norge skulle tilslutte seg FNs atomvåpenforbud, vokser folkebevegelsen hver dag. Undersøkelser viser at 4 av 5 nordmenn støtter et forbud! ICAN Cities Appeal har fått med seg Oslo, Tromsø, Trondheim og Kristiansund, med forslag inne med flertall i Bergen.

Skriv under på oppropet til Røde Kors:
Norge må ta debatten om atomvåpen!

Se også:
NATOs selvmordspakt
Av Terje Alnes
Om hvorfor Norge ikke kan signere FN-traktaten for forbud mot atomvåpen.

Støtt Julian Assange! 

Dette oppropet vi vil sende til Presseforbundet, Journalistlaget, Regjeringen, UD, Justisdepartementet, stortingsgruppene til Rødt og SV, Ecuadors ambassade i Stockholm.

Skriv under her:
https://www.underskrift.no/vis/7540


Forsvar retten til å varsle om maktens overgrep

Den ulovlige og uverdige arrestasjonen av WikiLeaks leder, Julian  Assange, har demonstrert for verden at varslere og gravejournalister som eksponerer myndighetenes og NATOs skjulte og ofte kriminelle agenda ikke har noen reell beskyttelse. Tvert i mot –  de risikerer grov forfølgelse på konstruert grunnlag. Dette er en hån mot de rettsprinsipper Vesten så freidig påberoper seg og belærer ikke-vestlige stater om.

Norge ut av NATO protesterer mot dette bruddet med ytrings- og pressefriheten! 

Det er dystre utsikter for fri meningsdannelse framover, i siste instans berører det oss alle:

«Først hentet de kommunistene, og jeg sa ingenting for jeg var ikke kommunist. Så hentet de arbeiderne og fagforeningsfolkene, og jeg sa ingenting for jeg var ikke fagforeningsmedlem. Så hentet de katolikkene og jødene, og jeg sa ingenting for jeg var protestant. Til slutt hentet de meg, og da var det ikke lenger noen som kunne si noe.» (Martin Niemöller)

«Spora frå Versailles»

Svar til Halvor Tjønn i Dag og Tid nr. 6/19 av Brynjulv Gjerdåker, Norge ut av NATO

I artikkelen «Spora frå Versailles» (DT nr. 5/19) gjer Halvor Tjønn seg tankar om fylgjene av traktaten som sigerherrane i 1. verdskrigen signerte i juni 1919. Tjønn dreg opp liner, ikkje berre til 2. verdskrigen, men like fram til våre dagar. I den siste delen av denne lange perioden kjem Russland sentralt inn i synsfeltet hans. Det audmjuka Tyskland i 1919 er her avløyst av eit audmjuka Russland etter 1991.

I mellomkrigstida kom det tyske nazipartiet til makta i 1933. «Lebensraum» i aust var heilt frå maktovertakinga ein sentral ambisjon. Me veit korleis denne vart sett ut i livet og korleis det kom til å gå. Tjønn seier det ikkje uttrykkeleg, men impliserer tydeleg nok at Europa no er truga austanfrå. Er det så noko som tyder på at Russland i dag har ein vilje til maktbruk på land i Sentral- og Vest-Europa – som Polen, Romania og alle dei andre vestover, tilsvarande den til det tyske naziregimet eller som på nokon rimeleg måte kan samanliknast med denne? Nei, det gjer ikkje det. Sovjetunionen søkte i det lengste politisk kontroll over grensestatane sine i vest under den kalde krigen. Etter 1991 vart desse landa og mest alle andre europeiske land medlemer av både EU og NATO. Kva ein enn måtte meina om russisk otte for eit offensivt NATO, som no har mest kringsett landet, blir det å snu saka på hovudet å tala om ein risiko for russiske erobringar vestover. Krim-konflikten spelar inga rolle i denne konteksten.

USA er garanten for fred, fridom og sivilisasjon i Tjønn sitt bilete, jamvel om han ikkje er uttrykkeleg på at han har desse ideala i tankane. At USA ytte sitt til utfallet av dei to verdskrigane, er udiskutabelt. Men i det siste halve hundreåret – med såkalla engasjement i Vietnam, Afghanistan, Irak, Libya og mange fleir – har Pax americana vore ambisjonen, økonomiske interesser eit hovudmotiv og militærmakt det uttrykkelege midlet. Intensjon med og gjennomføring av dei mange engasjementa har just ikkje vore prega av fred, fridom og folkerett, snarare det motsette! 

Tjønn ser for seg at Trump kan finna på å dra US-styrkane ut av Europa og lata verdsdelen ta ansvaret for eigen tryggleik. I denne samanhengen talar han om fåren for eit makt-vakuum i Europa i våre dagar, og at «dei europeiske landa ikkje er interesserte i å bruka pengar på å forsvara seg sjølve». Påliteleg statistikk syner at Russland dei siste ti åra brukte mindre enn ein femdel på sitt forsvar samanlikna med tilsvarande samla investeringar i Sentral- og Vest-Europa – ca 50 mrd. vs. ca 270 mrd. årleg, rekna i US dollar (kjelde: SIRPI). Tjønn meiner tydeleg nok at landa i Sentral- og Vest-Europa ikkje er interesserte i å bruka denne militære styrken sin om dei finn det naudsynt. Kvar har han det ifrå?

70 år med NATO- ingenting å feire!

Markering:
Nei til krig, ja til fred og dialog
Torsdag 4. april kl 17-18, Eidsvolls plass

4. april er 70-årsdagen for opprettelsen av NATO. Det skjer i en tid med økende spenninger og militær opprustning. Nedrustning har blitt et fremmedord. Se mer. Vi samles om disse fem parolene:

Stans ny kald krig – støtt FNs atomvåpenforbud
Ingen atomvåpen i Europa
Ingen utenlandske styrker stasjonert i Norge i fredstid
Ingen militære oppdrag i strid med folkeretten og uten FN-mandat
Nei til krigsindustri, militær aggresjon og miljø-ødeleggelser.

Arrangør: LO i Oslo, Norges Fredsråd, Nei til Atomvåpen
Med støtte fra:
Bestemødre for fred
Norges Fredslag
Oslo SV
Stopp NATO
Motvind Kulturlag
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Norge ut av NATO
Sosialistisk Ungdom
Rødt Oslo
SV – Sosialistisk Venstreparti
Oslo Sosialistisk Ungdom
Fredsbevegelsen på Nesodden
Kvinnefronten

***

Åpent debattmøte:
Militær spenning i Nordområdene og NATO
Torsdag 4. april kl 19-21, Litteraturhuset, Amalie Skram
Gratis inngang

Del 1. «Atomopprustning i Nordområdene og Norge» ved journalist Bård Wormdal.

Del 2. «Nei til krig – Nei til Nato». Seher Aydar (Rødt Stortingsgruppe), Petter Eide (SVs Stortingsgruppe) og Kristine Mollø-Christensen fra Stopp NATO innleder til debatt. Se mer

Arrangør: Stopp NATO