Sabotasjen mot Nordstraum 1 og 2 er ei fårleg opptrapping av krigshandlingane

Danmark og Sverige er no så sterkt underlagde NATO og USA at det nok er rett som russisk UD seier, at området der sabotasjen av gassleidningane Nordstraum 1 og Nordstraum 2 gjekk føre seg, er kontrollert av amerikansk overvaking. Om det er USA som står bak sabotasjen, slepp dei nok unna som vanleg, også i Tryggingsrådet i SN/FN på fredag (?). . Dei kan drepa ein iransk general i bil i Irak og ein mann på ein balkong i Kabul utan å måtta stå til ansvar. Alle middel vert tekne i bruk for å forsvara dollaren og usanske interesser, også når dei går tydeleg imot det som er i Tysklands interesse, og norske media held fram med å dansa etter pipa til USA og underbruket EU.. .

Norge ut av NATO

1. mai og kampen mot fascismen

På 1. mai kom vi til Birkelunden for å minnes og hedre Spania-farernes kamp mot fascismen i Spania – en stolt tradisjon siden 70-åra.

Men hva skjer i år?

Vi blir kuppet – av talerne – til å skulle godta at kampen mot fascismen sidestilles med støtte til Ukraina, der åpent nazistiske militser samarbeider med Ukrainas nåværende regjering.

Denne sammensausingen er en hån mot Spania-farernes kamp, og en oppmuntring til en voksende nazisme i Øst-Europa – og i Skandinavia.

Vi må håpe dette bare skyldes en skremmende historieløshet hos arrangøren RØDT.

Leve Spania-farernes heltemodige kamp mot fascismen og Sovjetunionens seier over Hitler-Tyskland i andre verdenskrig!

Sonja Krohn

Kald skulder til Kaldt Svar!

Fra markeringen

Markering foran Stortinget fredag 18. mars kl 16.00

NATO skal klirra med våpen i så godt som heile Noreg under den såkalla øvinga Cold Response. Mesteparten av  aktiviteten skal gå føre seg i Nord-Noreg, irekna Porsangermoen ikkje langt frå den russiske grensa i tida midten av mars til førstninga av april. Med 35000 soldatar frå NATO-land og diverre også dei “nøytrale” Sverige og Finland er det den største troppekonsentrasjonen i  Noreg sidan 1980, og truleg den største i Nord-Noreg nokon gong. 

NATO er ein aggressiv militærorganisasjon som blant anna har  ført krig mot Jugoslavia og Libya utan sjølv å vera truga  og  utanfor det nordatlantiske området. Det er ingen garanti for at  ikkje NATO  kan driva øydeleggjande bombardement også mot austeuropeiske land som ikkje er medlemer av NATO. Dessutan har NATO gjevi seg rett til førstebruk av atomvåpen. 

Noreg må ikkje verta arena for noko krigskodespel, korkje kaldt eller varmt; Noreg må melda seg ut av NATO og ikkje tillata amerikanske basar på norsk jord. Vi er også mot all opprusting  i alle land og mot aukande profitt til våpen-produsentar og -eksportørar. 

VEL MØTT!

Arr: NKP      UK     Norge ut av NATO 

UTTALELSE  FRA  NORGE  UT AV NATO

Vi ser Russlands angrep på Ukraina som en konsekvens av Natos stadige kriger, krigshissing og ekspansjon mot Russlands grenser, og stadige trusler om bruk av atomvåpen.

Vi ser dobbeltmoralen i at Norge deltok i Natos bombing av Jugoslavia, Afghanistan og Libya, uten at folk viste særlig medfølelse for befolkningen der eller avsky overfor angriperne, i motsetning til de voldsomme reaksjonene mot Russland nå.

Det er uansvarlig av norske regjeringer å tillate amerikanske baser i Norge og å sende våpen til Ukraina, noe som kan gjøre Norge til bombemål i mulig utvidelse av krigen.

 Vi ser nå parolen «Norge ut av Nato» som viktigere enn noensinne.

 Oslo 3. mars 2022

 Norge ut av Nato

Digital demo onsdag 24. mars kl.16-17.30 på Eidsvolls plass samt opprop mot Norges medlemskap i NATO

Sammen med Rød Ungdom Oslo planlegger Norge ut av NATO en markering utenfor Stortinget i morgen, i anledning av at det nå er 10 år siden Norges bombing av Libya.

Grunnet korona blir markeringen bare digital, men kan uansett følges på Frikanalen.no, som er sivilsamfunnets uavhengige TV-kanal. Sendingen vil gå på frikanalen.no, RiksTv (kanal 50), Telenor (kanal 118) og Telia/Get (kanal 158). Tidspunktet for sending på Frikanalen vil komme senere. Vi legger også ut link til sendingen etterhvert fra norgeutavnato.no

Foruten markeringen i morgen onsd. 24.april, har Norge ut av NATO laget et opprop som både organisasjoner og enkeltpersoner kan tilslutte seg. Dette for å bygge en oposisjon mot Norges videre medlemskap i NATO og deltagelse i NATOs angrepskriger, som bombingen av Libya er det hittil styggeste eksempel på.

Både markeringen og oppropet har følgende tekst:

MOT NORGES MEDLEMSKAP I NATO

Som USA-vasall i NATO gjorde vi oss i 2011 skyldige i brudd på folkeretten og opplagte krigsforbrytelser, da vi slapp 588 bomber over Libya.

Norges regjering har ikke innrømmet noen skyld, men tvertom siste tiår lagt Norge ut som base for verdens farligste krigerpakt NATO, som stadig hisser til nye kriger og truer med førstebruk av atomvåpen.

Disse har tilsluttet seg:
Stopp Nato
Ungkommunistene
NKP
Norge for fred

Bl.a appell ved Øivind Svarstad, Norge ut av NATO

Se den digitale demoen og signér vårt opprop på Opprop.net!


Høstens debattmøte!

Litteraturhuset i Oslo torsdag 15. oktober 2020, kl. 18:00 – 20:00

Sal: Berner-kjelleren
Inngang: Gratis

Møtet blir kringkastet live, kan ses på FRIKANALEN, Telenor, kanal 118.
Se frikanalen.no

 

                               Terje Alnes                                                                      Lars Birkelund

Norge i NATO
Fra innbilt fredsnasjon til permanent krigsdeltaker

Foredrag ved skribent Terje Alnes, som driver nettstedet Spartakus.no.
Hva gjør NATO-medlemskapet med Norge? I egne øyne er vi en fredsnasjon. Vi deltar i ulike «fredsbevarende operasjoner», jobber for å spre menneskerettigheter og demokrati rundt omkrig i verden, og stiller opp som fredsmeklere i internasjonale konflikter. Vi er tross alt landet som deler ut Nobels fredspris! Men dette likner mer og mer et nasjonalt selvbedrag. Vi er ikke lenger en fredsnasjon, vi er blitt en krigsnasjon. De siste 20 årene har Norge deltatt i en rekke kriger, brutt folkeretten flere ganger, og bidratt til destabilisering av hele regioner. Samtidig har allierte etablert seg med militærbaser på norsk jord, atomubåter er hyppige gjester langs norskekysten og i Vardø bygger amerikanerne en ny spionradar rettet inn mot Russland. Mange frykter at Norge blir en brikke i et stormaktsspill.

Norges krig mot Syria J’Accuse! Norge på tiltalebenken

Foredrag ved Lars Birkelund, som er skribent, «medieovervåker», musiker og mannen bak Facebookgruppa Gladnyheter fra «Ondskapens Akse». Han er aktuell med ny bok med fokus på hvordan norske myndigheter fører krig i samspill med medier og institusjoner. Jfr Stortingsmelding nr 15 (2008-2009):  «Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner som Amnesty International og Nei til Atomvåpen, er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner politiske operatører og påvirkningsagenter i tillegg til å være operasjonelle bistandsaktører. Innsamlede midler anvendes i tett samarbeid med media og internasjonale mediepersonligheter for å maksimere synlighet og politisk innflytelse. Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører og næringslivet. Globaliseringen, med tilhørende medie- og kommunikasjonsrevolusjon, har ført til en betraktelig økning i disse aktørenes evne til nettverksbygging og politisk påvirkningsarbeid på tvers av grenser og aktører.»

Debatt og musikalsk innslag. Møteleder: Kari Jaquesson.

VEL MØTT!

NB! Vi er pålagt å følge Oslo kommunes smittevernregler. Begrenset antall plasser. Navn og tel.nr. må registreres og lagres i 10 dager.

 

Ingen utlevering av Julian Assange til USA

Torsdag 20. februar 2020 kl. 15:30–16:30
Eidsvolls plass ved Stortinget
Arr: Rune Ottosen, Assange-initiativet

Norge ut av NATO har tilsluttet seg.

Rettsaken mot Julian Assange om utlevering til USA starter i London 24. februar. Assange risikerer 125 års fengsel etter tiltale under Espionage Act for å ha publisert dokumentasjon om krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan gjennom WikiLeaks i 2010. Den 20 februar vil det bli en markering kl. 15.30 på Eidsvolls plass utenfor Stortinget under parolen «Ingen utlevering av Julian Assange til USA»

Det blir appeller ved:

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for partiet Rødt
Davide Dormino, fra Don’t Extradite Assange Campaign – UK
Rune Ottosen, nestleder i Norsk PEN
Joseph Farrell, Ambassador of WikiLeaks

Glimt fra demonstrasjonen:

Konfransier Sonja Krohn fra Norge ut av NATO under Øivind Svarstads (også NuaN) beskyttende paraply. T.v. arrangør Rune Ottosen, Assange-initiativet og nestleder i Norsk Pen. Bra oppmøte! Demoen ble etterfulgt av et debattmøte arrangert av Klassekampen.

 

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, holder apell.

 

WikiLeaks ambassadør Joseph Farrell

USA/NATO/Norge UT AV HELE MIDTØSTEN!

Norge ut av NATO protesterer mot den krigføringen Norge deltar i som medlem av NATO.

Fra Million-man demonstrasjonen i Bagdhad 24.01.2020

Alle vet at USA er verdens største og mest aggressive militærmakt og at USAs mål om verdensherredømme styrer NATO – at land som ikke underkaster seg, blir angrepet av krig og dødelige sanksjoner, rov av rikdom og kultur.

Hvem kan ennå tro på løgnen om at USA/NATO/Norge kriger for å beskytte befolkningen i de angrepne landene? Regimeskifte-krigene har ødelagt Midtøsten, men Syria og Iran har ikke overgitt seg.

Norge ut av NATO fordømmer det skjendige drapet på Irans dyktigste strateg, som kjempet for å få USA/NATO ut av hele Midtøsten; General Qassem Soleimani.

Det er dette rettferdige kravet, USA UT! som ble ropt og som forente de enorme folkemengdene som fulgte Soleimani til graven. Dette kravet forener også folk i Irak, Jemen, Palestina og andre steder i regionen. Den enorme demonstrasjonen i Irak 24. januar samlet 2 millioner bak kravet om å hive ut USA og deres allierte.

Norge ut av NATO støtter helhjertet dette kravet:
USA/NATO/Norge UT AV HELE MIDTØSTEN!

Norge ut av NATO mener kravet USA UT! er uforenlig med samtidig å kreve slutt på prestestyret i Iran. Det vil si regimeskifte, noe USA med allierte i NATO og Midtøsten lenge har prøvd å oppnå.

Ønsket om bredde må ikke svekke motstanden mot USA-imperialismen, og med dét komme i skade for å gå dens ærend!