1. mai og kampen mot fascismen

På 1. mai kom vi til Birkelunden for å minnes og hedre Spania-farernes kamp mot fascismen i Spania – en stolt tradisjon siden 70-åra.

Men hva skjer i år?

Vi blir kuppet – av talerne – til å skulle godta at kampen mot fascismen sidestilles med støtte til Ukraina, der åpent nazistiske militser samarbeider med Ukrainas nåværende regjering.

Denne sammensausingen er en hån mot Spania-farernes kamp, og en oppmuntring til en voksende nazisme i Øst-Europa – og i Skandinavia.

Vi må håpe dette bare skyldes en skremmende historieløshet hos arrangøren RØDT.

Leve Spania-farernes heltemodige kamp mot fascismen og Sovjetunionens seier over Hitler-Tyskland i andre verdenskrig!

Sonja Krohn

Kald skulder til Kaldt Svar!

Fra markeringen

Markering foran Stortinget fredag 18. mars kl 16.00

NATO skal klirra med våpen i så godt som heile Noreg under den såkalla øvinga Cold Response. Mesteparten av  aktiviteten skal gå føre seg i Nord-Noreg, irekna Porsangermoen ikkje langt frå den russiske grensa i tida midten av mars til førstninga av april. Med 35000 soldatar frå NATO-land og diverre også dei “nøytrale” Sverige og Finland er det den største troppekonsentrasjonen i  Noreg sidan 1980, og truleg den største i Nord-Noreg nokon gong. 

NATO er ein aggressiv militærorganisasjon som blant anna har  ført krig mot Jugoslavia og Libya utan sjølv å vera truga  og  utanfor det nordatlantiske området. Det er ingen garanti for at  ikkje NATO  kan driva øydeleggjande bombardement også mot austeuropeiske land som ikkje er medlemer av NATO. Dessutan har NATO gjevi seg rett til førstebruk av atomvåpen. 

Noreg må ikkje verta arena for noko krigskodespel, korkje kaldt eller varmt; Noreg må melda seg ut av NATO og ikkje tillata amerikanske basar på norsk jord. Vi er også mot all opprusting  i alle land og mot aukande profitt til våpen-produsentar og -eksportørar. 

VEL MØTT!

Arr: NKP      UK     Norge ut av NATO 

UTTALELSE  FRA  NORGE  UT AV NATO

Vi ser Russlands angrep på Ukraina som en konsekvens av Natos stadige kriger, krigshissing og ekspansjon mot Russlands grenser, og stadige trusler om bruk av atomvåpen.

Vi ser dobbeltmoralen i at Norge deltok i Natos bombing av Jugoslavia, Afghanistan og Libya, uten at folk viste særlig medfølelse for befolkningen der eller avsky overfor angriperne, i motsetning til de voldsomme reaksjonene mot Russland nå.

Det er uansvarlig av norske regjeringer å tillate amerikanske baser i Norge og å sende våpen til Ukraina, noe som kan gjøre Norge til bombemål i mulig utvidelse av krigen.

 Vi ser nå parolen «Norge ut av Nato» som viktigere enn noensinne.

 Oslo 3. mars 2022

 Norge ut av Nato

Digital demo onsdag 24. mars kl.16-17.30 på Eidsvolls plass samt opprop mot Norges medlemskap i NATO

Sammen med Rød Ungdom Oslo planlegger Norge ut av NATO en markering utenfor Stortinget i morgen, i anledning av at det nå er 10 år siden Norges bombing av Libya.

Grunnet korona blir markeringen bare digital, men kan uansett følges på Frikanalen.no, som er sivilsamfunnets uavhengige TV-kanal. Sendingen vil gå på frikanalen.no, RiksTv (kanal 50), Telenor (kanal 118) og Telia/Get (kanal 158). Tidspunktet for sending på Frikanalen vil komme senere. Vi legger også ut link til sendingen etterhvert fra norgeutavnato.no

Foruten markeringen i morgen onsd. 24.april, har Norge ut av NATO laget et opprop som både organisasjoner og enkeltpersoner kan tilslutte seg. Dette for å bygge en oposisjon mot Norges videre medlemskap i NATO og deltagelse i NATOs angrepskriger, som bombingen av Libya er det hittil styggeste eksempel på.

Både markeringen og oppropet har følgende tekst:

MOT NORGES MEDLEMSKAP I NATO

Som USA-vasall i NATO gjorde vi oss i 2011 skyldige i brudd på folkeretten og opplagte krigsforbrytelser, da vi slapp 588 bomber over Libya.

Norges regjering har ikke innrømmet noen skyld, men tvertom siste tiår lagt Norge ut som base for verdens farligste krigerpakt NATO, som stadig hisser til nye kriger og truer med førstebruk av atomvåpen.

Disse har tilsluttet seg:
Stopp Nato
Ungkommunistene
NKP
Norge for fred

Bl.a appell ved Øivind Svarstad, Norge ut av NATO

Se den digitale demoen og signér vårt opprop på Opprop.net!


Høstens debattmøte!

Litteraturhuset i Oslo torsdag 15. oktober 2020, kl. 18:00 – 20:00

Sal: Berner-kjelleren
Inngang: Gratis

Møtet blir kringkastet live, kan ses på FRIKANALEN, Telenor, kanal 118.
Se frikanalen.no

 

                               Terje Alnes                                                                      Lars Birkelund

Norge i NATO
Fra innbilt fredsnasjon til permanent krigsdeltaker

Foredrag ved skribent Terje Alnes, som driver nettstedet Spartakus.no.
Hva gjør NATO-medlemskapet med Norge? I egne øyne er vi en fredsnasjon. Vi deltar i ulike «fredsbevarende operasjoner», jobber for å spre menneskerettigheter og demokrati rundt omkrig i verden, og stiller opp som fredsmeklere i internasjonale konflikter. Vi er tross alt landet som deler ut Nobels fredspris! Men dette likner mer og mer et nasjonalt selvbedrag. Vi er ikke lenger en fredsnasjon, vi er blitt en krigsnasjon. De siste 20 årene har Norge deltatt i en rekke kriger, brutt folkeretten flere ganger, og bidratt til destabilisering av hele regioner. Samtidig har allierte etablert seg med militærbaser på norsk jord, atomubåter er hyppige gjester langs norskekysten og i Vardø bygger amerikanerne en ny spionradar rettet inn mot Russland. Mange frykter at Norge blir en brikke i et stormaktsspill.

Norges krig mot Syria J’Accuse! Norge på tiltalebenken

Foredrag ved Lars Birkelund, som er skribent, «medieovervåker», musiker og mannen bak Facebookgruppa Gladnyheter fra «Ondskapens Akse». Han er aktuell med ny bok med fokus på hvordan norske myndigheter fører krig i samspill med medier og institusjoner. Jfr Stortingsmelding nr 15 (2008-2009):  «Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner som Amnesty International og Nei til Atomvåpen, er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner politiske operatører og påvirkningsagenter i tillegg til å være operasjonelle bistandsaktører. Innsamlede midler anvendes i tett samarbeid med media og internasjonale mediepersonligheter for å maksimere synlighet og politisk innflytelse. Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører og næringslivet. Globaliseringen, med tilhørende medie- og kommunikasjonsrevolusjon, har ført til en betraktelig økning i disse aktørenes evne til nettverksbygging og politisk påvirkningsarbeid på tvers av grenser og aktører.»

Debatt og musikalsk innslag. Møteleder: Kari Jaquesson.

VEL MØTT!

NB! Vi er pålagt å følge Oslo kommunes smittevernregler. Begrenset antall plasser. Navn og tel.nr. må registreres og lagres i 10 dager.

 

Ingen utlevering av Julian Assange til USA

Torsdag 20. februar 2020 kl. 15:30–16:30
Eidsvolls plass ved Stortinget
Arr: Rune Ottosen, Assange-initiativet

Norge ut av NATO har tilsluttet seg.

Rettsaken mot Julian Assange om utlevering til USA starter i London 24. februar. Assange risikerer 125 års fengsel etter tiltale under Espionage Act for å ha publisert dokumentasjon om krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan gjennom WikiLeaks i 2010. Den 20 februar vil det bli en markering kl. 15.30 på Eidsvolls plass utenfor Stortinget under parolen «Ingen utlevering av Julian Assange til USA»

Det blir appeller ved:

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for partiet Rødt
Davide Dormino, fra Don’t Extradite Assange Campaign – UK
Rune Ottosen, nestleder i Norsk PEN
Joseph Farrell, Ambassador of WikiLeaks

Glimt fra demonstrasjonen:

Konfransier Sonja Krohn fra Norge ut av NATO under Øivind Svarstads (også NuaN) beskyttende paraply. T.v. arrangør Rune Ottosen, Assange-initiativet og nestleder i Norsk Pen. Bra oppmøte! Demoen ble etterfulgt av et debattmøte arrangert av Klassekampen.

 

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, holder apell.

 

WikiLeaks ambassadør Joseph Farrell

USA/NATO/Norge UT AV HELE MIDTØSTEN!

Norge ut av NATO protesterer mot den krigføringen Norge deltar i som medlem av NATO.

Fra Million-man demonstrasjonen i Bagdhad 24.01.2020

Alle vet at USA er verdens største og mest aggressive militærmakt og at USAs mål om verdensherredømme styrer NATO – at land som ikke underkaster seg, blir angrepet av krig og dødelige sanksjoner, rov av rikdom og kultur.

Hvem kan ennå tro på løgnen om at USA/NATO/Norge kriger for å beskytte befolkningen i de angrepne landene? Regimeskifte-krigene har ødelagt Midtøsten, men Syria og Iran har ikke overgitt seg.

Norge ut av NATO fordømmer det skjendige drapet på Irans dyktigste strateg, som kjempet for å få USA/NATO ut av hele Midtøsten; General Qassem Soleimani.

Det er dette rettferdige kravet, USA UT! som ble ropt og som forente de enorme folkemengdene som fulgte Soleimani til graven. Dette kravet forener også folk i Irak, Jemen, Palestina og andre steder i regionen. Den enorme demonstrasjonen i Irak 24. januar samlet 2 millioner bak kravet om å hive ut USA og deres allierte.

Norge ut av NATO støtter helhjertet dette kravet:
USA/NATO/Norge UT AV HELE MIDTØSTEN!

Norge ut av NATO mener kravet USA UT! er uforenlig med samtidig å kreve slutt på prestestyret i Iran. Det vil si regimeskifte, noe USA med allierte i NATO og Midtøsten lenge har prøvd å oppnå.

Ønsket om bredde må ikke svekke motstanden mot USA-imperialismen, og med dét komme i skade for å gå dens ærend!

Venstresiden og Midtøsten

Fra Norge ut av NATOs punktmarkering 09.01.2020

Av Gro Finne
Publisert på Steigan.no 27.01.2020

Millionmarsj i Bagdad, fredag 24 januar, mot USAs tilstedeværelse i Irak, 2,5 millioner i Bagdads gater. Tidligere i måneden har parlamentet i Irak vedtatt at utenlandske styrker skal ut av Irak og Abdul Mahdi, Iraks statsminister har beordret USA/NATO ut.

USA har lenge hisset til krig mot Iran. Etter drapet på Qassem Soleimani og 9 andre Iranske og Irakiske militære ledere, og Iraks beskjed om at de ønsker USA ut av landet, skulle man tro at venstresiden i Norge kunne samles under parolen, «USA ut av Midtøsten!»

Slik er det ikke. Svaret fra Iran på provokasjonene fra USA inviterte til diplomati. Khamenei uttalte at Irans mål var at USA skulle ut av hele Midtøsten. Det skulle man tro alle anti-imperialister og palestinavenner ville støtte.

Men etter Irans angrep på USAs base i Anbar-provinsen i Irak, hvor 70 Norske soldater er stasjonert, er overskriften i Klassekampen 9 januar:

«Angrepet av Iran. Uklart om Irak krever at de norske soldatene drar hjem.»

En annen artikkel samme dag har overskriften:

«Mens Iran skryter av angrep mot militærleir, øker krigsangsten i Iraks befolkning. Nå frykter vi en ny krig!»

Det er talsmann for Anbar-områdets klaner, Safwan al-Itawy, som uttaler dette. I følge Itawy skvises irakere av Irans og USAs kamp mot hverandre på Irakisk jord. «Irak er ikke en del av krigen. Bare slagmarka for den.»

Klassekampens leder, Fredag 10 januar, «Slagmark», av Mari Skurdal, formulerer avisas redaksjonelle syn på konflikten USA/Iran. KKs standpunkt bygger på artikkelen i egen avis dagen i forveien. USA og Iran er to likestilte stormakter som kjemper om regionalt herredømme på Irakisk jord. KKs intervjobjekt brukes som sannhetsvitne. USAs og NATOs påstander, at de er i Irak for å bekjempe IS refereres uten motforestillinger.

Så er det partiet Rødt. «Ingenting å juble over i Iran» skriver leder for Oslo Rødt, eksiliraner Siavash Mobasheri. Han kritiserer drapet på Soleimani, som brudd på folkeretten. Men resten av artikkelen advarer «venstresiden mot å bli det iranske regimets forsvarere.» Artikkelen avsluttes med å oppfordre en antikrigsbevegelse til stå samlet mot «stormaktenes» krigshandlinger og trappe opp støtten til «den flerkulturelle progressive folkebevegelsen i Iran og andre steder i regionen».

Hva betyr det? Hvem, nærmere bestemt, mener Mobasheri venstresiden skal støtte i landene i midtøsten?

Foreningen Stopp NATO tok initiativ til markering mot krig lørdag 25. januar 2020. Demonstasjonen er tilslutning til en internasjonal protest mot krig mot Iran. I USA har det vært markeringer i 70 byer i USA med paroler som «USA troops out of Irak, U. S. Out of Irak, Syria, Afghanistan, USA out of the Middle East.»

Man skulle tro at Stopp NATOs fremste oppgave var å protestere mot USAs/ NATOs imperialistiske aggresjon i Iran og hele Midtøsten. Men hovedparolene i markeringen nevner ikke USAs rolle i Midtøsten: Stopp NATO kritiserer kun USAs drap på Soleimani som brudd på folkeretten. Som de er imot, selv om Qasem Soleimani ifølge Stopp NATO var en forbryter.

«Støtt folks opprør og kamp for frihet, demokrati og selvstendighet i Midtøsten» oppfordrer Stopp NATO, og krever at landene i Midtøsten ikke skal være slagmark for en stormaktsrivalisering.

Men hvordan er det mulig uten at USA/NATO trekker seg ut av hele Midtøsten? Er det ikke Stopp NATOs oppgave å kritisere USA/NATO, spesielt, ikke alle stormakter generelt?

«Norsk okkupasjon av Irak # 2?» skriver Terje Alnes i siste nummer av Friheten. I 2003 demonstrerte over 100.000 mennesker i hele landet mot norsk deltakelse i krigen mot Irak.

Hva er så grunnen til at motstanden mot norsk krigsdeltakelse er så mye mindre i dag, på tross av rekken av USA/NATOs kriger for regimeskifte, Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Jemen. Ja, ikke bare svak, men også full av forbehold, utydelig. Hvorfor tones USAs og NATOs rolle i Midtøsten ned i store deler av venstresiden?

Den norske regjeringen har gjort det klart at de ikke vil trekke soldatene ut av Irak. Norge er dermed å anse som okkupasjonsmakt. Men hva er planene for fortsatt militær tilstedeværelse?

På Steigan.no 25 januar: «USA ønsker å bryte i stykker Irak og skape en sunnistat.»

En gammel plan er tatt opp av skuffen, et «Sunnistan» med utgangspunkt i Anbar-provinsen i Irak kan være USAs svar på Iraks beskjed om at troppene skal ut av landet.

Irak skal deles opp etter etniske skillelinjer, områder som vil være lettere å kontrollere for USA. Ideen er opprinnelig en sionistisk ide. Ved å dele opp regionen i tre, en sjia, en sunni og en kurdisk del vil Israel styrke seg i regionen.

«Ingen ny krig i Midtøsten» sier Stopp NATO. Men er det mulig å unngå en ny krig om ikke USA trekker seg ut av hele Midtøsten? Ja, hvem er det som ikke skal krige?

I en kommentar i KK 9 januar, «Irans kalde hevn,» av Peter M Johansen understreker han at sunnimuslimske arabere og kurdere ikke var tilstede da nasjonalforsamlingen i Bagdad vedtok at USA skulle ut av Irak.

At Irak samler seg for å kaste USA/NATO ut vekker tydeligvis ingen entusiasme. Er lærdommen om USAs/imperialismens splitt og hersk, glemt? Og Israels?

Har venstresiden fått sine favoritter i Midtøsten, for et Kurdistan, for et Sunnistan, slik at USA ikke lenger er hovedfienden? Ja, jeg bare spør, for hva er ellers grunnen til at USAs rolle skal tones ned?

Vår deltakelse 25.01.2020 på den internasjonale kampanjen «Ingen ny krig i Midtøsten»
Vår punktmarkering 17.01.2020 i forbindelse med pressekonferanse med stats-og forsvarsminister og forsvarssjef på fregatten Otto Sverdrup.