Høstens aktiviteter

Tirsdagstreff på kafé Nohas Ark, Grünerløkka, kl 12 – alle tirsdager!
Møt gjerne opp for en hyggelig prat på vårt faste treffsted, kaféen Nohas Ark, ved hjørnet av Thorvald Meyers gate – Schleppegrells gate. Se etter folk med «Norge ut av NATO» merker.

Stand på Olaf Ryes plass tirsdag 14. november kl. 14-16
Møt gjerne opp for en hyggelig prat på vårt faste treffsted, kaféen Nohas Ark, ved hjørnet av Thorvald Meyers gate – Schleppegrells gate. Se etter folk med «Norge ut av NATO» merker.

3500 i fredsdemonstrasjon i Gøteborg 16.09.

Klikk for å lese i stort format.


Norge ut av NATO,  Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Stopp NATO, Bestemødre for fred, Fredsbevegelsen på Nesodden og Norge for fred utgjorde en norsk seksjon i demonstrasjonen mot krigsøvelsen Aurora 17. Vi møtte stor positiv interesse fra svenske aktivister og presse, se bilde. Dette ble oppstarten på et videre samarbeid mot en enda større NATO-øvelse, Trident Juncture, neste høst i Midt-Norge. Opptil 50.000 NATO-soldater skal øve på forflytning av stridskrefter mot Østersjø-kysten. Nyttige kontakter og diskusjoner med våre nordiske meningsfeller var lønn for strevet i striregnet i Gøteborg!

3 500 i tog mot NATO og Sveriges vertslandsvavtale. Kilde: Göteborgsposten

 

Svensk presse snakker med Brynjulv Gjerdaker fra Norge ut av NATO

 

En parole som ble lagt merke til!

 

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet slo et slag for freds- og dialogreise til Russland

 

Fredsvagten fra Danmark

 

Forberedelser til fredsaksjonen Stoppa Aurora i Gøteborg 16.09.

2. august startet planleggingen av norsk deltakelse i den store nordiske mobiliseringen mot krigsøvelsen Aurora 17 i Gøteborg 16. september. Stopp NATO, Bestemødre for fred, Internasjonal kvinneliga for fred og frihetNorge ut av NATO og Fredsbevegelsen på Nesodden  ble enige om en tekst til løpeseddel alle kan skrive ut,  foruten et opplegg for å gjøre saken kjent. Flere fredsgrupper vil slutte seg til etter ferien. Et åpent informasjonsmøte i Oslo er planlagt i starten av september. Følg med på vår nettside eller få oppdateringer på epost.

Løpeseddel Aurora
Fredsaksjonen Stoppa Aurora
Demonstrera mot Aurora
Stopp NATO