Hvordan reise motstanden mot NATO?

Norge hærtas nå av den hittil største militærøvelsen i landet, “Trident juncture”. Kan vi lære av historien for å gjenreise en mektig krigsmotstand?

Jan Myrdal og Ingeborg Breines snakker om fredsbevegelse og krigsmotstand nødvendig for vår overlevelse.

Jan Myrdal: en levende legende, svensk forfatter og radikal skribent.

Ingeborg Breines: humanist og fredsaktivist, tidligere direktør i UNESCO og president i International Peace Bureau.

DEBATT!

Onsdag 31. oktober kl 19.00
LITTERATURHUSET
Sal: Amalie Skram
Wergelandsveien 29, Oslo

Arrangør: Norge ut av NATO

Inngang kr 100,-   Ungdom kr 50,-

 

Folkeaksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture

Plakat Demo

Plakat for demonstrasjonen i Oslo 27. oktober

I Oslo er det dannet en aksjonsgruppe bestående av personer med tilknytning til forskjellige fredsorganisasjoner som har tatt initiativ til protester mot NATOs kommende militærøvelse i Norge, Trident Juncture. Norge ut av NATO er en av initiativtakerne.

Vi samarbeider med liknende grupper i flere byer i Norge. Hoveddemonstrasjonen i Norge vil være i Trondheim 20. oktober, i andre byer demonstreres det 27. oktober.
I Oslo blir det demonstrasjonstog 27. oktober kl. 13 fra Jernbanetorget. Vi oppfordrer alle til å delta på en av disse viktige markeringene! Her er kalenderen som viser alle aktiviteter rundt i landet, den oppdateres fortløpende.

Aksjonskomiteen mot Trident Juncture, Oslo, har bestemt seg for følgende hovedparoler:

  • Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture!
  • Øvelsen øker spenningsnivået!
  • Norge skal ikke være en krigsskueplass!
  • Nei til utenlandske tropper og baser i Norge
  • Norge må tilslutte seg forbudet mot atomvåpen!

Tilsluttede organisasjoner og demontrasjonsdeltakere inviteres til å ta med egne paroler/plakater så sant de ikke er i motstrid til hovedparolene eller har rasistisk eller fascistisk innhold.

NATO-øvelsen Trident Juncture er den største NATO-øvelsen som noen gang er avholdt i her til lands. 40.000 soldater skal øve på krig i Norge. Vi er av den oppfatning at dette øker spenningsnivået i nord-områdene og øker krigsfaren.

Det blir et åpent aktivist- og samordningmøte i forbindelse med protester mot Trident Juncture mandag 24.september kl. 18 på Kafe Asylet, Grønland 28.

Minner også om Facebooksiden Aksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture – der det blir lagt ut informasjon fortløpende.

Mvh
Aksjonsgruppa mot Trident Juncture i Oslo

FEM PÅ TOLV

MARKERING MOT MILITARISERING 11. juli kl 1155 – 1300 foran Stortinget

Kom på markering utenfor Stortinget  5 på 12 onsdag 11. juli!!! Oppfordringen  fra initiativtakerne Birgitte Grimstad og Ingeborg Breines går til alle fredsvenner i Oslo og omland som ikke har forlatt byen…Vi tar med parolen NORGE UT AV NATO.

Håper vi blir mange –
få med andre!

11. og 12. juli holder NATO toppmøte i Bryssel. Medlemslandene skal presses til å bruke to prosent av deres BNP til militært forsvar og til å godta stadig nye militærbaser. Spenning og polarisering styrkes og fiendebilder skjerpes, ikke minst rettet mot Russland.

Mange er redde for en slik utvikling. En rekke internasjonale organisasjoner har derfor gått sammen i aksjonen No to War – No to NATO.  De lager demonstrasjoner og holder møter for nedrustning og fred og mot et aggressivt og ekspanderende NATO.

Også i Norge er det grunn til uro. Vi har en sterkt forsvarstro regjering og en tidligere arbeiderpartistatsminister som leder i NATO. Lederne i nesten samtlige politiske parti gir uttrykk for sin tro på et sterkt militært forsvar. Vi kjøper fregatter og kampfly til milliardbeløp men har ikke råd til å opprettholde små skolekretser, lokale sykehus, lokalt politi eller styrke kunst- og kulturlivet. Vi tillater amerikanske etterretningsstasjoner, våpenlager og baser på norsk jord: Vardø, Værnes, Bardufoss, Rygge, Andenes, Fauske …Til høsten arrangeres tidenes største NATO øvelse i midt-Norge. 40 000 soldater fra 30 land og ca 140 fly og 70 krigsskip skal delta i Trident Juncture. Vi er redde for vår rolle i polariseringa mellom Vest og Øst og at det skal gjøre Norge til en slagmark.

Hva er det som gir sikkerhet og gjør oss trygge? Militæret kan verken løse klima- eller miljøkrisen, derimot er det den aller største forurenser. Militæret kan ikke få bort atomtrusselen eller løse konfliktene som oppstår ved stadig større ulikheter. Derfor vil vi flytte ressurser fra militært forsvar til forsvar av menneskeheten og vår unike planet. Vi tror på nødvendigheten av å bygge en trygg og tillitsfull verden. Bygge fredskultur og ikke-vold. Vi tror på dialogen og ønsker ikke å være del av en aggressiv forsvarspakt som er truende og forurensende og tar midler som trengs for å møte folks behov og ønsker. Derfor arrangere vi en freds- og anti-militaristisk markering foran Stortinget onsdag 11. juli kl. 1155.

Vi håper mange vil være med. Lag plakater! Vi jobber med tekster til plakater. Foreløpig har vi følgende forslag:

NEI TIL MILITARISERING AV NORGE

NATO UT AV NORGE

INGEN FREMMEDE TROPPER PÅ NORSK JORD

ALDRI MERE KRIG

NABOER SOM VENNER, IKKE FIENDER

NEI TIL KRIG – NEI TIL NATO

JA TIL FREDSKULTUR OG DIALOG

STOPP NATOS KRIGSØVELSE I NORGE

Beste hilsen
Ingeborg og Birgitte

Parolen NORGE UT AV NATO 1. mai i Oslo

Parolen NORGE UT AV NATO vil bli båret i 1.mai-toget i Oslo i år som i fjor.

Norge ut av NATO skal gå i pulje 12, etter Nei til Atomvåpen, og før øvrige fredsorganisasjoner. 

Det vil bli annonsert i Dagsavisen og Klassekampen og på LOs nettsider.

Så mobiliser venner og bekjente og andre dere støter på.
Vel møtt på Youngstorget 1. mai!

Oppmøte fra kl 11.15, togavgang først kl.12.45.

(Pulje 12 står nær puben INTERNASJONALEN i Folketeaterbygningen.)

Stopp NATO / Norge ut av NATO.