Viktig ny bok

Jon Hellesnes:
NATO-komplekset
Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet

Litteraturhuset i Oslo
Mandag 25. februar 2019, kl. 17:30 til kl. 19:30
Sal: Amalie Skram
Arrangør: Vennelaget Samlagsrota

Inngang: Gratis

Filosof og forfatter Jon Hellesnes vil ha ein offentleg debatt om norsk forsvarspolitikk. Russland er definert som fiende og Noreg som slagmark under ein framtidig konflikt. Kursen er stukken ut under militærøvinga Trident Juncture. Er vi tent med å avslutte det fredelege, diplomatisk ordna naboskapet med Russland?

Les innhaldslista og eit utdrag frå boka her.

Spennende møte med Jan Myrdal og Ingeborg Breines

MyrdalBreines

Møtet ga alle fremmøtte en utvidet forståelse av krigsmotstandens utfordringer fra to av Nordens mest erfarne fredsaktivister, Jan Myrdal (91) og Ingeborg Breines (73). Deretter fulgte en livlig og engasjert debatt, trygt ledet av møteleder Geir Hem fra Stopp NATO. Tema var «Hvordan reise motstanden mot NATO?»

Hør lydopptak fra møtet i mp3-format.

Jan Myrdal: Om fredsbevegelsen fra 50-åras Stockholms-appell til dagens passivitet
Les foredraget til Jan Myrdal

Ingeborg Breines: Hvordan reise motstand mot NATO?
Les foredraget til Ingeborg Breines

Publikasjonen Journalen fra Oslomet har laget denne reportasjen fra møtet.

debatt

Klassekampen skriver 2. november:

«Myrdal frykter total utslettelse»

KRITISK: – Nato er ingen beskyttelse, men en stående trussel om nasjonal utslettelse, sa Jan Myrdal på et møte i regi av «Norge ut av Nato» onsdag
(artikkel bak betalingsmur).

Jan Myrdal i samtale med Bjørgulv Braanen etter møtet

 

Hvordan reise motstanden mot NATO?

Norge hærtas nå av den hittil største militærøvelsen i landet, “Trident juncture”. Kan vi lære av historien for å gjenreise en mektig krigsmotstand?

Jan Myrdal og Ingeborg Breines snakker om fredsbevegelse og krigsmotstand nødvendig for vår overlevelse.

Jan Myrdal: en levende legende, svensk forfatter og radikal skribent.

Ingeborg Breines: humanist og fredsaktivist, tidligere direktør i UNESCO og president i International Peace Bureau.

DEBATT!

Onsdag 31. oktober kl 19.00
LITTERATURHUSET
Sal: Amalie Skram
Wergelandsveien 29, Oslo

Arrangør: Norge ut av NATO

Inngang kr 100,-   Ungdom kr 50,-

 

Folkeaksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture

Plakat Demo

Plakat for demonstrasjonen i Oslo 27. oktober

I Oslo er det dannet en aksjonsgruppe bestående av personer med tilknytning til forskjellige fredsorganisasjoner som har tatt initiativ til protester mot NATOs kommende militærøvelse i Norge, Trident Juncture. Norge ut av NATO er en av initiativtakerne.

Vi samarbeider med liknende grupper i flere byer i Norge. Hoveddemonstrasjonen i Norge vil være i Trondheim 20. oktober, i andre byer demonstreres det 27. oktober.
I Oslo blir det demonstrasjonstog 27. oktober kl. 13 fra Jernbanetorget. Vi oppfordrer alle til å delta på en av disse viktige markeringene! Her er kalenderen som viser alle aktiviteter rundt i landet, den oppdateres fortløpende.

Aksjonskomiteen mot Trident Juncture, Oslo, har bestemt seg for følgende hovedparoler:

  • Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture!
  • Øvelsen øker spenningsnivået!
  • Norge skal ikke være en krigsskueplass!
  • Nei til utenlandske tropper og baser i Norge
  • Norge må tilslutte seg forbudet mot atomvåpen!

Tilsluttede organisasjoner og demontrasjonsdeltakere inviteres til å ta med egne paroler/plakater så sant de ikke er i motstrid til hovedparolene eller har rasistisk eller fascistisk innhold.

NATO-øvelsen Trident Juncture er den største NATO-øvelsen som noen gang er avholdt i her til lands. 40.000 soldater skal øve på krig i Norge. Vi er av den oppfatning at dette øker spenningsnivået i nord-områdene og øker krigsfaren.

Det blir et åpent aktivist- og samordningmøte i forbindelse med protester mot Trident Juncture mandag 24.september kl. 18 på Kafe Asylet, Grønland 28.

Minner også om Facebooksiden Aksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture – der det blir lagt ut informasjon fortløpende.

Mvh
Aksjonsgruppa mot Trident Juncture i Oslo

FEM PÅ TOLV

MARKERING MOT MILITARISERING 11. juli kl 1155 – 1300 foran Stortinget

Kom på markering utenfor Stortinget  5 på 12 onsdag 11. juli!!! Oppfordringen  fra initiativtakerne Birgitte Grimstad og Ingeborg Breines går til alle fredsvenner i Oslo og omland som ikke har forlatt byen…Vi tar med parolen NORGE UT AV NATO.

Håper vi blir mange –
få med andre!

11. og 12. juli holder NATO toppmøte i Bryssel. Medlemslandene skal presses til å bruke to prosent av deres BNP til militært forsvar og til å godta stadig nye militærbaser. Spenning og polarisering styrkes og fiendebilder skjerpes, ikke minst rettet mot Russland.

Mange er redde for en slik utvikling. En rekke internasjonale organisasjoner har derfor gått sammen i aksjonen No to War – No to NATO.  De lager demonstrasjoner og holder møter for nedrustning og fred og mot et aggressivt og ekspanderende NATO.

Også i Norge er det grunn til uro. Vi har en sterkt forsvarstro regjering og en tidligere arbeiderpartistatsminister som leder i NATO. Lederne i nesten samtlige politiske parti gir uttrykk for sin tro på et sterkt militært forsvar. Vi kjøper fregatter og kampfly til milliardbeløp men har ikke råd til å opprettholde små skolekretser, lokale sykehus, lokalt politi eller styrke kunst- og kulturlivet. Vi tillater amerikanske etterretningsstasjoner, våpenlager og baser på norsk jord: Vardø, Værnes, Bardufoss, Rygge, Andenes, Fauske …Til høsten arrangeres tidenes største NATO øvelse i midt-Norge. 40 000 soldater fra 30 land og ca 140 fly og 70 krigsskip skal delta i Trident Juncture. Vi er redde for vår rolle i polariseringa mellom Vest og Øst og at det skal gjøre Norge til en slagmark.

Hva er det som gir sikkerhet og gjør oss trygge? Militæret kan verken løse klima- eller miljøkrisen, derimot er det den aller største forurenser. Militæret kan ikke få bort atomtrusselen eller løse konfliktene som oppstår ved stadig større ulikheter. Derfor vil vi flytte ressurser fra militært forsvar til forsvar av menneskeheten og vår unike planet. Vi tror på nødvendigheten av å bygge en trygg og tillitsfull verden. Bygge fredskultur og ikke-vold. Vi tror på dialogen og ønsker ikke å være del av en aggressiv forsvarspakt som er truende og forurensende og tar midler som trengs for å møte folks behov og ønsker. Derfor arrangere vi en freds- og anti-militaristisk markering foran Stortinget onsdag 11. juli kl. 1155.

Vi håper mange vil være med. Lag plakater! Vi jobber med tekster til plakater. Foreløpig har vi følgende forslag:

NEI TIL MILITARISERING AV NORGE

NATO UT AV NORGE

INGEN FREMMEDE TROPPER PÅ NORSK JORD

ALDRI MERE KRIG

NABOER SOM VENNER, IKKE FIENDER

NEI TIL KRIG – NEI TIL NATO

JA TIL FREDSKULTUR OG DIALOG

STOPP NATOS KRIGSØVELSE I NORGE

Beste hilsen
Ingeborg og Birgitte