Støtteuttalelse for Venezuela

Sikkerhetspolitisk rådgiver, John Bolton, har ved en «glipp» røpet at USA har planer om militær aksjon mot Venezuela. Norge ut av NATO vil på det sterkeste ta avstand fra utplassering av fem tusen amerikanske soldater i Colombia til eventuell bruk i operasjoner mot nabolandet.

Colombia er knyttet til NATO gjennom en omfattende partnerskapsavtale. NATO-land har ingen rett  til å delta i en krig på alle fronter – økonomisk, kampanjemessig og eventuelt militært mot Venezuela, som i likhet med resten av verden bør verges mot USAs aggresjon – enten den skjer direkte eller gjennom NATO-samarbeidet. Venezuela har aldri truet Norge eller noe annet land. Alle med rettsfølelse bør fordømme de folkerettstridige forsøkene fra USA på å velte den demokratisk valgte regjeringa i Venezuela! Herved oppfordres samtlige som slutter seg til Norge ut av NATO til i skrift/tale/handling arbeide for at folket i Venezuela selv får styre i eget land, uten noe som helst press utenfra.

På møtet i kjernegruppa i Noreg ut or Nato på kafé Noahs den 29.1 var ein samd om denne utsegna om Venezuela som ein ynskjer å gjera kjend for alle våre sympatisørar:

Etter at den nasjonale tryggingsrådgjevaren i USA, John Bolton, ved ein glipp har røpa militærplanar mot Venezuela,  vil ein  på det  sterkaste ta avstand frå plassering av fem tusen amerikanske soldatar til eventuell bruk i operasjonar mot Venezuela frå eit land (Colombia) som er knytt til NATO gjennom ein omfattande samarbeidsavtale. NATO-land må ikkje verta involverte i ein krig på alle frontar, økonomisk, kampanjemessig og eventuelt militært mot eit land som til likes med resten av verda bør haldast fri for USAs aggresjon direkte eller gjennom NATO-samarbeidet.  Venezuela har aldri skadd Noreg eller andre land, og alle rettenkjande menneske bør fordøma dei folkerettsstridige freistnadene som USA gjer på å velta regjeringa i landet.  Alle som er tilslutta NATO ut or Noreg, bør i skrift og tale og på alle akseptable vis freista å arbeida for at venezualarane sjølve får styra i eige land utan noko som helst press utanifrå.

I en så prekær tid som dette vil vi vise vår solidaritet til det venezuelanske folket, den bolivarianske prosessen og landets suverenitet.

Viktig ny bok

Jon Hellesnes:
NATO-komplekset
Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet

Litteraturhuset i Oslo
Mandag 25. februar 2019, kl. 17:30 til kl. 19:30
Sal: Amalie Skram
Arrangør: Vennelaget Samlagsrota

Inngang: Gratis

Filosof og forfatter Jon Hellesnes vil ha ein offentleg debatt om norsk forsvarspolitikk. Russland er definert som fiende og Noreg som slagmark under ein framtidig konflikt. Kursen er stukken ut under militærøvinga Trident Juncture. Er vi tent med å avslutte det fredelege, diplomatisk ordna naboskapet med Russland?

Les innhaldslista og eit utdrag frå boka her.

Spennende møte med Jan Myrdal og Ingeborg Breines

MyrdalBreines

Møtet ga alle fremmøtte en utvidet forståelse av krigsmotstandens utfordringer fra to av Nordens mest erfarne fredsaktivister, Jan Myrdal (91) og Ingeborg Breines (73). Deretter fulgte en livlig og engasjert debatt, trygt ledet av møteleder Geir Hem fra Stopp NATO. Tema var «Hvordan reise motstanden mot NATO?»

Hør lydopptak fra møtet i mp3-format.

Jan Myrdal: Om fredsbevegelsen fra 50-åras Stockholms-appell til dagens passivitet
Les foredraget til Jan Myrdal

Ingeborg Breines: Hvordan reise motstand mot NATO?
Les foredraget til Ingeborg Breines

Publikasjonen Journalen fra Oslomet har laget denne reportasjen fra møtet.

debatt

Klassekampen skriver 2. november:

«Myrdal frykter total utslettelse»

KRITISK: – Nato er ingen beskyttelse, men en stående trussel om nasjonal utslettelse, sa Jan Myrdal på et møte i regi av «Norge ut av Nato» onsdag
(artikkel bak betalingsmur).

Jan Myrdal i samtale med Bjørgulv Braanen etter møtet

 

Hvordan reise motstanden mot NATO?

Norge hærtas nå av den hittil største militærøvelsen i landet, “Trident juncture”. Kan vi lære av historien for å gjenreise en mektig krigsmotstand?

Jan Myrdal og Ingeborg Breines snakker om fredsbevegelse og krigsmotstand nødvendig for vår overlevelse.

Jan Myrdal: en levende legende, svensk forfatter og radikal skribent.

Ingeborg Breines: humanist og fredsaktivist, tidligere direktør i UNESCO og president i International Peace Bureau.

DEBATT!

Onsdag 31. oktober kl 19.00
LITTERATURHUSET
Sal: Amalie Skram
Wergelandsveien 29, Oslo

Arrangør: Norge ut av NATO

Inngang kr 100,-   Ungdom kr 50,-

 

Folkeaksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture

Plakat Demo

Plakat for demonstrasjonen i Oslo 27. oktober

I Oslo er det dannet en aksjonsgruppe bestående av personer med tilknytning til forskjellige fredsorganisasjoner som har tatt initiativ til protester mot NATOs kommende militærøvelse i Norge, Trident Juncture. Norge ut av NATO er en av initiativtakerne.

Vi samarbeider med liknende grupper i flere byer i Norge. Hoveddemonstrasjonen i Norge vil være i Trondheim 20. oktober, i andre byer demonstreres det 27. oktober.
I Oslo blir det demonstrasjonstog 27. oktober kl. 13 fra Jernbanetorget. Vi oppfordrer alle til å delta på en av disse viktige markeringene! Her er kalenderen som viser alle aktiviteter rundt i landet, den oppdateres fortløpende.

Aksjonskomiteen mot Trident Juncture, Oslo, har bestemt seg for følgende hovedparoler:

  • Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture!
  • Øvelsen øker spenningsnivået!
  • Norge skal ikke være en krigsskueplass!
  • Nei til utenlandske tropper og baser i Norge
  • Norge må tilslutte seg forbudet mot atomvåpen!

Tilsluttede organisasjoner og demontrasjonsdeltakere inviteres til å ta med egne paroler/plakater så sant de ikke er i motstrid til hovedparolene eller har rasistisk eller fascistisk innhold.

NATO-øvelsen Trident Juncture er den største NATO-øvelsen som noen gang er avholdt i her til lands. 40.000 soldater skal øve på krig i Norge. Vi er av den oppfatning at dette øker spenningsnivået i nord-områdene og øker krigsfaren.

Det blir et åpent aktivist- og samordningmøte i forbindelse med protester mot Trident Juncture mandag 24.september kl. 18 på Kafe Asylet, Grønland 28.

Minner også om Facebooksiden Aksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture – der det blir lagt ut informasjon fortløpende.

Mvh
Aksjonsgruppa mot Trident Juncture i Oslo